Oficiálna stránka

Mapa

V mapovom komponente sú zobrazené objekty datasetu nad ortofotomapou s vysokým rozlíšením.